خانه >> بایگانی برچسب: دکتر مبشري

بایگانی برچسب: دکتر مبشري

اختلاس همبازی های پوکر شاه

خاطرات قضایی

گرچه نفوذ صاحب منصبان و وابستگاه به قدرت های سیاسی در نوک پیکان قضاوت قرار دارد اما آنچه در حافظه تاریخی می ماند، نحوه برخورد قضات محاکم با این افراد است.

توضیحات بیشتر »