خانه >> بایگانی برچسب: رفع اثر از ضبط

بایگانی برچسب: رفع اثر از ضبط

مسئولیت و نحوه اخذ یا ضبط یک چهارم وجوه التزام، کفاله و وثیقه

دکتر عباس جعفری دولت آبادی

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص مسئولیت رفع اثر از دستور اخذ یا ضبظ وجوه التزام، کفاله و وثیقه صادره و نیز کیفیت اقدام بر حسب مبلغ آن بخشنامه صادر نموده است.

توضیحات بیشتر »