خانه >> بایگانی برچسب: فقد سمت شاکی در شکایت

بایگانی برچسب: فقد سمت شاکی در شکایت

ضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: یکی از موارد اختلافی در امور کیفری،تعیین ضمانت اجرای قانونی برای شاکی فاقد سمت در جرایم قابل گذشت می باشد که حکم آن در قانون نیامده و اختلافی است.

توضیحات بیشتر »