خانه >> بایگانی برچسب: قرارهاي اعدادي

بایگانی برچسب: قرارهاي اعدادي

فایل ویدیویی قرارهای نهایی دادسرا و مواد قانونی مرتبط با آن، دکتر امیر مرادی

دکتر امیر مرادی

قضاوت آنلاین:قرارهای نهایی دادسرا را می توان از جهاتی تقسیم بندی کرد. برخی از آنها از اعتبار امر محکوم بهای مطلق و برخی نسبی برخوردارند.

توضیحات بیشتر »