خانه >> بایگانی برچسب: قرار منع تعقيب در مزاحمت تلفني

بایگانی برچسب: قرار منع تعقيب در مزاحمت تلفني

مجازات تهدید تلفنی در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تهدید تلفنی

قضاوت آنلاین: هر عمل مجرمانه از طریق تلفن، مزاحمت تلفنی نبوده بلکه باید در قوانین جزایی عنصر قانونی خاص و مستقلی برای آن وجود داشته که به آن مراجعه خواهد شد.

توضیحات بیشتر »