خانه >> بایگانی برچسب: قضات مشهور ایران

بایگانی برچسب: قضات مشهور ایران

زندگی نامه دکتر غلامرضا شریفی اقدس؛ قاضی دادگستری

دکتر غلامرضا شریقی اقدس

قضاوت آنلاین: دکتر غلامرضا شریفی اقدس براساس موافقت دكتر احمد متین دفتری، به كادر اداری وزارت دادگستری پیوست اما توانست سمت های مهم اداری و قضایی احراز نماید.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه دکتر جلال عبده بروجردی؛ قاضی دادگستری

دکتر جلال عبده بروجردی

قضاوت آنلاین: دکتر جلال عبده، در طرح علی اکبر خان داور در اعزام قضات به اروپا شرکت داشت. وی علاوه بر احراز سمت های مهم قضایی، نماینده ایران در شورای امنیت بود.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه سید محسن صدر ملقب به صدر الاشراف؛ قاضی دادگستری

سید محسن صدر ملقب به صدر الاشراف

قضاوت آنلاین: سید محسن پس از نایل شدن به درجه اجتهاد، در سال 1284 وارد کادر قضایی شد اما در مدت کم توانست سمت های مهم قضایی و حتی وزرات دادگستری را احراز نماید.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه موسی سرابندی؛ قاضی دادگستری

موسی سرابندی قاضی دادگستری

قضاوت آنلاین: موسی سرابندی با رتبه هشت قضایی دادستان تهران شد و توانست سمت هایی چون مستشار دیوان عالی کشور،رئیس کل ثبت کشور و تدریس در دانشکده حقوق را کسب کند.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه حسین نقوی؛ قاضی دادگستری

حسین نقوی

قضاوت آنلاین: حسین نقوی که دارای دو دیپلم حقوق عمومی و خصوصی بود، دروس دکتری را در فرانسه به اتمام رسانید اما به جهت عدم ارائه پایان نامه موفق به دریافت آن نشد.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه سید جمال الدین سادات اخوی مشهور به جمال اخوی؛ قاضی دادگستری

سید جمال الدین سادات اخوی مشهور به جمال اخوی

قضاوت آنلاین: از قضات مقتدری که پیش شرط تصدی خود در وزارت دادگستری را عفو قضات رده بالایی عنوان که به جهت کودتای 1332 به مجازات سنگین و حتی مرگ محکوم شده بودند.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه میرزا محمود خان مستوفی دره، معروف به محمود دره؛ قاضی دادگستری

میرزا محمودخان مستوفی دره

قضاوت آنلاین: یکی از اولین قضات دعوت شده توسط علی اكبر خان داور به دادگستر، از قضات نیكنام و قاطع بود که آرای صادره او از پختگی علمی بالایی برخوردار بوده است.

توضیحات بیشتر »

زندگی نامه میرزا محمود خان کشمیری معروف به عرفان شیرازی؛ قاضی دادگستری

میرزا محمود خان کشمیری معروف به عرفان شیرازی

قضاوت آنلاین: میرزا محمود خان کشمیری که از شعراء و نویسندگی متبحری بود، پس از اخذ لیسانس قضایی، وارد عدلیه نوین شد و توانست سمت های مهم قضایی را احراز نماید.

توضیحات بیشتر »