تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 147 قانون اجراي احکام مدني

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ماده 147 قانون اجراي احکام مدني

قابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرای؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قضاوت آنلاین: تصمیم دادگاه در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم محسوب گردیده و در نتیجه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

بیشتر بخوانید »

شکایت مجدد شخص ثالث اجرایی بعد از قطعیت حکم، اعتبار امر محکوم بها دارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: گرچه قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی از اعتراض ثالث اجرایی با لفظ شکایت نامبرده است، با این وصف، این شکایت دعوی محسوب می گردد.

بیشتر بخوانید »