خانه >> بایگانی برچسب: ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي

بایگانی برچسب: ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به همراه کلیه جدوال آن

قانون بودجه

قضاوت آنلاین: قانون بودجه یک قانون مالی است که برای تنظیم مدخل و مخارج کشور تصویب می شود. این قانون موقتی بوده و اصولاً برای سال که تصویب می شود، اعتبار دارد.

توضیحات بیشتر »