خانه >> بایگانی برچسب: ماده 561 قانون تجارت

بایگانی برچسب: ماده 561 قانون تجارت

اعاده حیثیت و اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده حیثیت و اعتبار تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته می تواند به صورت واقعی یا قانونی اعاده حیثیت نماید اما تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب تنها تحت شرایط خاصی می تواند اقدام به آن نماید.

توضیحات بیشتر »