خانه >> بایگانی برچسب: ماده 641 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده

بایگانی برچسب: ماده 641 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده

مجازات تهدید تلفنی در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

تهدید تلفنی

قضاوت آنلاین: هر عمل مجرمانه از طریق تلفن، مزاحمت تلفنی نبوده بلکه باید در قوانین جزایی عنصر قانونی خاص و مستقلی برای آن وجود داشته که به آن مراجعه خواهد شد.

توضیحات بیشتر »