تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: ماده 673 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

بایگانی برچسب: ماده 673 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

سوء استفاده کارفرما از سفید امضاء و سفید مهر کارگر (نظریه مشورتی شماره ۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: کارفرمایی که از برگ سفید امضای کارگر بابت تسویه و مفاصا حساب، بر خلاف توافق به ضرر کارگر استفاده نماید، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء گردید.

ادامه نوشته »