تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: مجازات اخذ رشوه نظامي

بایگانی برچسب: مجازات اخذ رشوه نظامي

اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: در صورت انکار اتهام توسط متهم و نبود دلیل خلاف آن، اعترافات و اظهارات متهم یا متهمین دیگر پرونده علیه وی،دلیل محسوب نشده و فاقد حجیت شرعی می باشد.

ادامه نوشته »