خانه >> بایگانی برچسب: مدرسه عالي حقوق ايران

بایگانی برچسب: مدرسه عالي حقوق ايران

زندگی نامه دکتر فرانسیس آدولف پرنی مشهور به موسیو پرنی

دکتر فرانسيس آدولف پرني

قضاوت آنلاين: دکتر فرانسيس آدولف پرني معروف به موسیو پرنی،دکتراي حقوق کيفري،مدعي العموم دولت فرانسه، پيشنهاددهنده تأسیس مدرسه عالي حقوق و اولین رئیس آن می باشد.

توضیحات بیشتر »