تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: مشاهیر حقوق ایران

بایگانی برچسب: مشاهیر حقوق ایران

زندگی نامه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، استاد حقوق خصوصی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

قضاوت آنلاین: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، اول تحصیل در دانشکده حقوق تهران، کتاب اصول فلسفه حقوق را تألیف کرد وب دکتری حقوق خصوصی خود را با درجه عالی اخذ کرد.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر سید جعفر بوشهری، استاد حقوق اساسی

دکتر سید جعفر بوشهری

قضاوت آنلاین: دکتر سید جعفر بوشهری، دکترای خود را در دانشگاه کالیفرینای جنوبی با پایان نامه بایگانی علمی اخذ کرد و مدتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر عباس شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

دکتر عباس شيخ الاسلامي

قضاوت آنلاین: دکتر عباس شیخ اسلامی، متولد مشهد، دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و وکیل دادگستری است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر جواد شهیدی، استاد حقوق مدنی

دکتر جواد شهیدی

قضاوت آنلاین: دکتر جواد شهیدی، دارای دو دکترای دولتی حقوق و حقوق کیفری بود که به تدریس حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری در دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرداخت.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر رضا مظلومان،استاد علوم کیفری و جرم شناسی

دکتر رضا مظلومان

قضاوت آنلاین: دکتر رضا مظلومان دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال های 1350 تا 1357 شمسی که دارای تألیفاتی در همین زمینه است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر علی صدارت، قاضی دادگستری

دکتر علی صدارت

قضاوت آنلاین: دکتر علی صدارت با سمت امین الصح شیراز به وارد دادگستری شد و توانست عناوین مختلف قضایی را کسب نماید. وی از شعرای مشهوری با با تخلف نسیم نیز است.

ادامه نوشته »

زندگی نامه دکتر محمد معتضد باهری شیرازی، استاد دانشگاه حقوق

دکتر محمد معتضد باهری شیرازی

قضاوت‌آنلاین: دکتر محمد معتضد باهری شیرازی زندگی تمام شغلی خود را صرف تدریس حقوق جزای عمومی و قواعد حقوق جزا در سطوح مختلف دانشکده‌های حقوق و ملی ایران نمود.

ادامه نوشته »