خانه >> بایگانی/آرشیو برچسب ها : مشاهیر حقوق ایران

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مشاهیر حقوق ایران

زندگی نامه دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، استاد حقوق عمومی

دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

قضاوت آنلاین: دکتر سید ابوالفضل قاضی، دکترای فدرال حقوق عمومی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه ژنو فراسنه با ارائه پایان نامه «تحول نظام دو مجلسی» دریافت کرد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر عبدالحمید ابوالحمد، استاد حقوق اداری و اساسی و وکیل دادگستری

دکتر عبدالحمید ابوالحمد

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکترای خود را از دانشکده حقوق پاریس اخذ کرد، سپس ایران بازگشت و حقوق اداری و اساسی را در دانشکده حقوق تهران تدریس نمود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر ابوالفتح وزیری، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر ابوالفتح وزیری

قضاوت آنلاین: دکتر ابوالفتح وزیری دکترای خود را در رشته حقوق جزا از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس اخذ کرد و همچنین در وزارت دادگستری دارای سمت های مهم قضایی شد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر جواد واحدی، استاد آیین دادرسی مدنی

دکتر جواد واحدی

قضاوت آنلاین: دکتر جواد واحدی که لیسانس حقوق را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتری را از دانشکده حقوق دانشگاه ژنو اخذ کرد، در دانشکده حقوق مشغول تدریس بود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر محمود سلجوقی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه

دکتر محمود سلجوقی

قضاوت آنلاین: دکتر محمود سلجوقی که در سال 1328 وارد وزارت دادگستری شد، در چند سمت قضایی و نیز سردبیری مجلیه حقوقی و تدریس در دانشکده های حقوق اشتغال داشت.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه مرتضی رازی لواسانی، استاد اخلاق، اصول، حقوق مدنی و جزایی

مرتضی رازی لواسانی

قضاوت آنلاین: استاد مرتضی رازی لواسانی علیرغم این که پدرش دستگاه قضایی دارای سمت بود و خود نیز دعوت نامه برای قضاوت داشت، آن را نپذیرفت و به شغل معلمی روی آورد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، استاد حقوق خصوصی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

قضاوت آنلاین: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، اول تحصیل در دانشکده حقوق تهران، کتاب اصول فلسفه حقوق را تألیف کرد وب دکتری حقوق خصوصی خود را با درجه عالی اخذ کرد.

بیشتر بخوانید »