خانه >> بایگانی برچسب: نظريه شماره 3030

بایگانی برچسب: نظريه شماره 3030

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

لازمه رسيدگي به جرائم ورشکستگي به تقصير و تقلب تاجر در دادسرا آن است که قبلاً حکم ورشکستگي شخص حقيقي يا حقوقي تاجر از دادگاه حقوقی عمومي صادر شده باشد.

توضیحات بیشتر »