تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: نظريه مشورتي شماره 179 اداره حقوقي

بایگانی برچسب: نظريه مشورتي شماره 179 اداره حقوقي

شکایت مجدد شخص ثالث اجرایی بعد از قطعیت حکم، اعتبار امر محکوم بها دارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: گرچه قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی از اعتراض ثالث اجرایی با لفظ شکایت نامبرده است، با این وصف، این شکایت دعوی محسوب می گردد.

ادامه نوشته »