تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: نظریه مشورتی شماره 45

بایگانی برچسب: نظریه مشورتی شماره 45

مرجع صدور دستور انتقال سند ملکی کفیل یا وثیقه گذار به نام برنده مزایده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه به مواد 537 و 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا صدور دستور سند انتقال ملک به نام برده مزایده با دادستان است؟

ادامه نوشته »