خانه >> بایگانی برچسب: هسته ای

بایگانی برچسب: هسته ای

سرن؛مرکز اروپایی پژوهش های هسته ای

مرکز اروپایی پژوهش های هسته ای

قضاوت آنلاین:پاسخ به پرسش هایی چون جهان هستی چگونه آغاز شد، بعد از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاد و جهان هستی از چه ساخته شده است،سنگ زیربنای سرن را تشکیل می دهد.

توضیحات بیشتر »