خانه >> بایگانی برچسب: ورشکستگي

بایگانی برچسب: ورشکستگي

اعاده حیثیت و اعتبار تاجر ورشکسته

اعاده حیثیت و اعتبار تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته می تواند به صورت واقعی یا قانونی اعاده حیثیت نماید اما تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب تنها تحت شرایط خاصی می تواند اقدام به آن نماید.

توضیحات بیشتر »

ورشکستگی به تقصیر و تقلب اشخاص حقوقی و حقیقی و شرایط تعقیب آنان

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

لازمه رسيدگي به جرائم ورشکستگي به تقصير و تقلب تاجر در دادسرا آن است که قبلاً حکم ورشکستگي شخص حقيقي يا حقوقي تاجر از دادگاه حقوقی عمومي صادر شده باشد.

توضیحات بیشتر »