تازه‌‌های سایت
خانه >> بایگانی برچسب: گواهي حد مجاز آلوده کننده هوا

بایگانی برچسب: گواهي حد مجاز آلوده کننده هوا

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹

آلودگی هوا

یکی از مهمترین قوانین در زمینه آلودگی هوا و صوتی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 اردیبهشت 1374 است که آیین نامه اجرایی آن تاریخ 16 شهریور 1379 به تصویب هیأت وزیران رسید.

ادامه نوشته »

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴

آلودگی هوا

یکی از مهمترین قوانین در زمینه آلودگی هوا و صوتی، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 اردیبهشت 1374 مجلس شورای اسلامی می باشد که شامل منابع مختلف آلوده کننده است.

ادامه نوشته »