خانه >> بایگانی برچسب: ابطال دادخواست

بایگانی برچسب: ابطال دادخواست

شرایط لغو دستور موقت دیوان عدالت اداری

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین:دستور موقت صادره شعب بدوي ديوان عدالت اداري تا زمان قطعیت حکم به رد شکايت يا قرار سقوط يا ابطال دادخواست در دادگاه تجديدنظر ديوان مزبور به اعتبار خود باقي است.

توضیحات بیشتر »