خانه >> بایگانی برچسب: اناطه کیفری

بایگانی برچسب: اناطه کیفری

قرار اناطه کیفری در جرم تحصيل متقلبانه گواهي انحصار وراثت

قرار نهایی

صدور قرار اناطه در امور جزایی تابع تشریفاتی است که در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 بیان شده است که یک نمونه کاربردی از آن را منتشر می نماییم.

توضیحات بیشتر »