خانه >> بایگانی برچسب: ایستگاه رادیویی

بایگانی برچسب: ایستگاه رادیویی

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای

دستگاه بی سیم

از مهمترین آیین نامه های اجرایی در زمینه ارتباطات رادیویی، آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 1361 است.

توضیحات بیشتر »

قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي

دستگاه بی سیم

اساسی ترین قانون در زمینه تأسیس ایستگاه ارتباطات رادیویی و استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای 54 است.

توضیحات بیشتر »