خانه >> بایگانی برچسب: بيسيم

بایگانی برچسب: بيسيم

مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم)

دستگاه بی سیم

رويکرد قضات و رويه قضايي محاکم در مورد نوع و ميزان مجازات استفاده کننده از بي سيم هاي غیرمجاز امر بسیار مهمی است که موجب اختلاف نظر و آراء متهافت گرديده است.

توضیحات بیشتر »

مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت سوم)

دستگاه بی سیم

برخورد قضایی مقامات قضایی با بی سیم های غیرمجاز امر بسیار مهمی است به ویژه این که این مقام باید چه دستوراتی را برای چه مرجعی صادر نماید.

توضیحات بیشتر »

مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت دوم)

دستگاه بی سیم

قوانين و مقررات حاکم بر بی سیم های غیرمجاز به صورت پراکنده در متون قانونی جزایی ایران وجود دارد که دسترسی به هریک مستلزم دانش قضایی و صرف زمان زیادی است.

توضیحات بیشتر »

مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت اول)

دستگاه بی سیم

بی سیم نوعی از رادیو با قابلیت ارتباطی فرستنده-گیرنده است که انواع مختلفی داشته و کاربردهای متفاوتی هم دارد. استفاده از برخی از انواع آن نیازمند مجوز مخصوص است.

توضیحات بیشتر »