خانه >> بایگانی برچسب: توقیف اموال

بایگانی برچسب: توقیف اموال

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۲۶ دی ۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ در تاریخ 26 دی 1394 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

توضیحات بیشتر »