خانه >> بایگانی برچسب: حضور قاضي مشاور در دادگاه خانواده

بایگانی برچسب: حضور قاضي مشاور در دادگاه خانواده

زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

قاضی مشاور زن

در حوزه قضایی دادگاه بخش که این دادگاه به جانشینی از دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، کسب نظر قاضی مشاور زن الزامی نبوده اشکالی بر رأی دادگاه نیست.

توضیحات بیشتر »