خانه >> بایگانی برچسب: خسارت احتمالی

بایگانی برچسب: خسارت احتمالی

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت چهارم پرسش و پاسخ)

دکتر باقر شاملو

دکتر باقر شاملو در سخنرانی خود به مبنایی خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران و جهان، تفاوت مبنای قانونی آن در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازد.

توضیحات بیشتر »

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت سوم پرسش و پاسخ)

دکتر باقر شاملو

دکتر باقر شاملو در سخنرانی خود به مبنایی خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران و جهان، تفاوت مبنای قانونی آن در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازد.

توضیحات بیشتر »

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت دوم)

دکتر باقر شاملو

دکتر باقر شاملو در سخنرانی خود به مبنایی خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران و جهان، تفاوت مبنای قانونی آن در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازد.

توضیحات بیشتر »

خسارت ناشی از جرم، دکتر باقر شاملو (قسمت اول)

دکتر باقر شاملو

دکتر باقر شاملو در سخنرانی خود به مبنایی خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران و جهان، تفاوت مبنای قانونی آن در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی می پردازد.

توضیحات بیشتر »