خانه >> بایگانی برچسب: رأي شماره 741 هیأت عمومی ديوان عالي

بایگانی برچسب: رأي شماره 741 هیأت عمومی ديوان عالي

زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

قاضی مشاور زن

در حوزه قضایی دادگاه بخش که این دادگاه به جانشینی از دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، کسب نظر قاضی مشاور زن الزامی نبوده اشکالی بر رأی دادگاه نیست.

توضیحات بیشتر »