خانه >> بایگانی برچسب: رسیدگی توأمان دعوی اعسار با دعوی اصلی

بایگانی برچسب: رسیدگی توأمان دعوی اعسار با دعوی اصلی

طرح دعوی اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوی داین

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: مدیون می تواند در اثناء رسیدگی به دعوای داین، دعوای اعسار و تقسیط از خواسته را مطرح و دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان هر دو دعوی اصلی و متقابل است.

توضیحات بیشتر »

طرح دعوی اعسار و تقسیط زوج در هنگام تقدیم دادخواست طلاق

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، زوج می تواند ضمن دعوای طلاق خود یا زوجه در دادگاه خانواده، دعوای اعسار یا تقسیط نیز مطرح نماید.

توضیحات بیشتر »