خانه >> بایگانی برچسب: ضبط بي سيم

بایگانی برچسب: ضبط بي سيم

مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت چهارم)

دستگاه بی سیم

رويکرد قضات و رويه قضايي محاکم در مورد نوع و ميزان مجازات استفاده کننده از بي سيم هاي غیرمجاز امر بسیار مهمی است که موجب اختلاف نظر و آراء متهافت گرديده است.

توضیحات بیشتر »