خانه >> بایگانی برچسب: ضمانت اجرای سوء استفاده از سفید امضاء و سفید مهر

بایگانی برچسب: ضمانت اجرای سوء استفاده از سفید امضاء و سفید مهر

سوء استفاده کارفرما از سفید امضاء و سفید مهر کارگر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: کارفرمایی که از برگ سفید امضای کارگر بابت تسویه و مفاصا حساب، بر خلاف توافق به ضرر کارگر استفاده نماید، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء گردید.

توضیحات بیشتر »