خانه >> بایگانی برچسب: طرح دعوي اعسار ضمن دعوي اصلي

بایگانی برچسب: طرح دعوي اعسار ضمن دعوي اصلي

طرح دعوی اعسار مدیون در اثنای رسیدگی به دعوی داین

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر امور حقوقی

قضاوت آنلاین: مدیون می تواند در اثناء رسیدگی به دعوای داین، دعوای اعسار و تقسیط از خواسته را مطرح و دادگاه مکلف به رسیدگی توأمان هر دو دعوی اصلی و متقابل است.

توضیحات بیشتر »