خانه >> بایگانی برچسب: عضو کمیسیون آیین دادرسی کیفری

بایگانی برچسب: عضو کمیسیون آیین دادرسی کیفری

دکتر امیرخان سپهوند

دکتر امیرخان سپهوند

زندگی نامه دکتر امیرخان سپهوند و دو خاطره ی شیرین از دکتر محمود آخوندی و علیرضا مرادی در خصوص شخصیت قضایی دکتر سپهوند قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه

توضیحات بیشتر »