خانه >> بایگانی برچسب: عليرضا مرادي

بایگانی برچسب: عليرضا مرادي

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قاضی مشاور زن

قضاوت آنلاین: با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، رأی وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/6 هیأت عمومی دیوان عای کشور مغایر نص صریح مواد یک قانون مزبور بوده و از چند منظر قابل نقد است.

توضیحات بیشتر »

دکتر امیرخان سپهوند

دکتر امیرخان سپهوند

زندگی نامه دکتر امیرخان سپهوند و دو خاطره ی شیرین از دکتر محمود آخوندی و علیرضا مرادی در خصوص شخصیت قضایی دکتر سپهوند قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه

توضیحات بیشتر »