خانه >> بایگانی برچسب: قاضي مشاور

بایگانی برچسب: قاضي مشاور

نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قاضی مشاور زن

قضاوت آنلاین: با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، رأی وحدت رویه شماره 741 مورخ 1394/3/6 هیأت عمومی دیوان عای کشور مغایر نص صریح مواد یک قانون مزبور بوده و از چند منظر قابل نقد است.

توضیحات بیشتر »

زمان حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

قاضی مشاور زن

در حوزه قضایی دادگاه بخش که این دادگاه به جانشینی از دادگاه خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، کسب نظر قاضی مشاور زن الزامی نبوده اشکالی بر رأی دادگاه نیست.

توضیحات بیشتر »