خانه >> بایگانی برچسب: قرار اناطه در امور کیفری

بایگانی برچسب: قرار اناطه در امور کیفری

ورشکستگی به تقلب در حقوق ایران، دکتر منصور رحمدل

دکتر منصور رحمدل

قضاوت آنلاين: ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از جمله جرائمی است که عنصر مادي آن در ماده‌ 549 قانون‌ تجارت‌ ولی‌ عنصر قانوني آن در ماده 670 مجازات‌ اسلامی تعزیرات آمده است.

توضیحات بیشتر »

قرار اناطه کیفری در جرم تحصيل متقلبانه گواهي انحصار وراثت

قرار نهایی

صدور قرار اناطه در امور جزایی تابع تشریفاتی است که در ماده 21 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 بیان شده است که یک نمونه کاربردی از آن را منتشر می نماییم.

توضیحات بیشتر »