خانه >> بایگانی برچسب: ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری

بایگانی برچسب: ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۲۶ دی ۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ در تاریخ 26 دی 1394 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

توضیحات بیشتر »