خانه >> بایگانی برچسب: موارد صلاحیت اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه

بایگانی برچسب: موارد صلاحیت اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه (رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه شخص فاقد شناسنامه

قضاوت آنلاين:صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف اداره ثبت احوال است اما دعواي شخص فاقد شناسنامه بر الزام اداره فوق به صدور شناسنامه در صلاحيت داگستري است.

توضیحات بیشتر »