خانه >> بایگانی برچسب: نظریه شماره 2750 اداره حقوقی

بایگانی برچسب: نظریه شماره 2750 اداره حقوقی

شکایت مجدد شاکی قبل از خاتمه رسیدگی به شکایت اول، قابل رسیدگی نیست

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: هرگاه شاکی پرونده قبل از رسیدگی کامل شکایت، همان شکایت را با تغییر عنوان جرم یا بدون آن، مجدداً طرح نمایند، تکلیف مقام قضایی دادسرا چه می باشد؟

توضیحات بیشتر »