خانه >> بایگانی برچسب: نظریه مشورتی شماره 2716 اداره حقوقی

بایگانی برچسب: نظریه مشورتی شماره 2716 اداره حقوقی

درخواست تأمین خواسته نیاز به تقویم خواسته ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: با توجه دو اثر مهم تقویم خواسته، در پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی آراء، ضرورتی به تقویم خواسته درخواست های تأمین خواسته و دستور موقت نیست.

توضیحات بیشتر »