خانه >> بایگانی برچسب: نظریه مشورتی شماره 3 اداره حقوقی

بایگانی برچسب: نظریه مشورتی شماره 3 اداره حقوقی

سوء استفاده کارفرما از سفید امضاء و سفید مهر کارگر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قضاوت آنلاین: کارفرمایی که از برگ سفید امضای کارگر بابت تسویه و مفاصا حساب، بر خلاف توافق به ضرر کارگر استفاده نماید، مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء گردید.

توضیحات بیشتر »