خانه >> بایگانی برچسب: نماینده دادگستری در مجلس

بایگانی برچسب: نماینده دادگستری در مجلس

دکتر امیرخان سپهوند

دکتر امیرخان سپهوند

زندگی نامه دکتر امیرخان سپهوند و دو خاطره ی شیرین از دکتر محمود آخوندی و علیرضا مرادی در خصوص شخصیت قضایی دکتر سپهوند قاضی دیوان عالی کشور و استاد دانشگاه

توضیحات بیشتر »