خانه >> بایگانی برچسب: نگهداری اموال توقیفی

بایگانی برچسب: نگهداری اموال توقیفی

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب ۲۶ دی ۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ در تاریخ 26 دی 1394 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

توضیحات بیشتر »