خانه >> بایگانی برچسب: کندن طحال

بایگانی برچسب: کندن طحال

از بین بردن طحال موجب ارش است

طحال

هرگاه در اثر عملی اعم از عمدی یا غیرعمدی طحال شخص از بین برود، مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی ضارب باید ارش آن را مطابق با نظر پزشکی قانونی بپردازد.

توضیحات بیشتر »