عقد جواله
عقد جواله

اختلاف نظر شهید اول و ثانی در حواله

قسمت چهارم-کتاب حواله
(الحواله و هی التعهد بالمال من المشغول بمثله) للمحیل. هذا هو القدر المتفق علیه من الحواله، والا فالاقوی جوازها علی البری للاصل.

آیا شرط است که محال علیه به محیل بدهکار باشد؟

ترجمه و تفسیر:

حواله عبارتست از تعهد به پرداخت مال که مثل آن را به محیل بدهکار است. چیزی است که فقهای شیعه بر آن متفق الرای هستند و قول قوی تر این است که حواله دادن به محال علیه بری جایز است.

شهید اول: محال علیه پرداخت مالی را به عهده می گیرد که مثل آن را به محیل بدهکار است.

شهید ثانی: حواله دادن به محال علیه بری نیز جایز است.

دلیل: اصل صحت،اصل جواز،اصل عدم اشتراط اشتغال ذمه محال علیه

منبع: قضاوت آنلاین

با امتیازدهی به مطلب ما را در بهبود محتوای سایت یاری رسانید.
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید