دکتر لعیا جنیدی
دکتر لعیا جنیدی

دکتر لعیا جنیدی

زندگی نامه دکتر لعیا جنیدی، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور

دکتر لعیا جنیدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی است.

جنیدی در سال ۱۳۴۷ در محله مؤمن آباد (آقا رود پیش) شهرستان بابل در استان مازندران بدنیا آمد. در ۱۶ سالگی وارد دانشگاه تهران شد، چرا که سال آخر تحصیلات دبیرستان خود را به صورت جهشی در تابستان گذراند. درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رتبه اول کسب کرد.

زمینه‌ی تخصصی دکتر جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذرانده‌اند.

دکتر جنیدی درسال ۱۳۹۲ طي حكمي از سوي آقاي دكتر نصيري قيداري معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوري به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد و ۱۳۸۶ عهده‌دار این سمت بود.

 جنیدی در در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ از سوی آقای روحانی به سمت معاون حقوقی رئیس‌جمهور منصوب شد. وی که باور دارد «در اسلام مانعی برای حضور زنان در مقام‌های قضایی وجود ندارد» پس از عضویت در کابینه پوشش خود را از مانتو و روسری به چادر تغییر داد که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شد. خودش در مصاحبه‌ای گفت، دلیل این تغییر پوشش، خواهش حسن روحانی برای رعایت «پروتکل کابینه» بوده است.

خانم جنیدی عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ  ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳ‌ﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ را بر عهده داشته‌است.

پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه ای

الف) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﺣﻘﻮﻕ)

-درجه کارشناسی حقوق قضایی، ۱۳۶۸،حقوق ، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

-کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اسلامی، ۱۳۷۳، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

-ﺩﻛﺘﺮﻱ (Ph.D) ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ١٣٧٩، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ

-فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی، ۱۳۸۲، دانشگاه هاروارد

-تحصل ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ١٣٧٩

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ: ﻫﻠﻨﺪ ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻻﻫﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻫﻠﻨﺪ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﻓﻲ (ﻛﺎﻣﻦ ﻻ)، ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﻲ  ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ، ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ، ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ، ٢ ٨– ١٣٨١(ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﮐﺘﺮﺍ)

ب) ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ 

-ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎن‌های ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ : ١٣٧٤

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ شغلی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍی

-ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ : ١٣٧٩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

-ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (8 رأی, میانگین: 3,88 از5)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=10895


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1777 مطالب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۷ دیدگاه

 1. Avatar

  استادي با اخلاق، مهربان، باهوش، مسلط و دانشمند.

 2. Avatar
  قاسمی جویباری-قاضی استان گلستان-دانشجوی دکتری جرم شناسی

  بسمه تعالی
  با عرض سلام و تحیات الهی
  زمانی که بازپرس در آمل و بعد از مدتی معاون دادستان در (شاهی) قائمشهر شدم، روزی دیدم بک خانم جوان که همکاران بعضاً با زبان مارنی با لقب دکتر خطاب می کردند از دست بازپرس شعبه نهم ناراحت شده بود و من در حال خواندن قرآن که قبل از نوشتن قرار و ادعانامه عادت داشتم یک سوره کوچک یا چندین آیه از سوره یس یا آل عمران می خواندم و این تا به امروز بمن آرامشم بیشتر حفظ میشه…
  بهرحال، درِ اتاقم رو در راهرو باز گذاشته بودم و با اینکه دوتا سرباز تو راهرو بودند اما سربازانی وظیفه مهربانی بودند و کلی حوصله سر و صدا و صورت و دست و… پاره و خونی زیاد می دیدند و یا دم‌های الکی و … اینک خانم رسید به راهرو منتهی به اتاق دراز دالون مانند که من تازه در حال نوشتن ادعانامه بودم و صدای بحث و جدل ایشان و یکی از بچه های حفاظت و اطلاعات و پادرمیانی یکی از سربازها بود.
  قلمم رو گذاشتم کنار بلند شدم و آمدم در اتاق دستور دادم ایشان بیایند داخل.
  تعارف کردم و نشستند و گفتم سمت شما چیه و پروانه وکالت وکالتنامه را درآورد و گفت: بازپرس سر این که من گفتم ماده و تبصره ماده ۱۲۷ دادرسی کیفری و اون کلی با عصبانیت ۱۲۵ هست و چون لایحه نوشتی از این ببعد اجازه نمی دهم تا زمان کیفرخواست اجازه نمی دهم بیای تو …
  کمی اسم و رسم نگاه کردم به مازنی پرسیدم فلانی با شما آشنا هست و گفتند: بله ولی ربطی به پرونده‌ام نداره …
  تلفن زدم به بازپرس گفتم چون موضوع پرونده خواندم و حالت امنیتی و شرافتی نداره، باید بگذارید ایشان در معیت متشاکی برای کمک و دفاع شرکت کنند و گفت: آقا ایشان داره به من قانون یاد میده.
  گفتم: خب وقتی کسی درست میگه شما باید قبول کنی و خانم دکت ررا راهی کردم و رفتن.
  دوباره برگشتن، آقا ایشان کلاً لجبازی می‌کنه و از خودش میگه و تهدید می‌کنه و برای پنج میلیون تومان قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی صادر کرده و گفته: حالا هم بیا خانم و هم الکی لایحه بده…
  تلفن کردم گفتم پرونده بیاد بالا و بازپرس خوشحال از اینکه وکیل گرفتار موکل بنده خدا شده فرستاد بالا و من بدلیل عدم تطابق با شخصیت نوع اتهام که نامفهوم بود، قرارمنع پیگرد را صادر کردم و یک سوال قضایی پرسیدم: آنقدر روان و مسلط جواب دادند که لذت بردم و گفتم خانم دکتر شما بروید و من پرونده را می‌فرستم شعبه بایگانی و دستور کسر از آمارش دادم…
  ایشان گفتند: شما از کجا متوجه شده اید که اتهام متوجه نیست؟
  گفتم از علم و تجربه و صحیح و خلاصه دقیق توضیح دادن چند برگ را تورق کردم، متوجه حقانیت شدم.
  بواقع خانم دکتر جنیدی برای موکلانش از خودش مایه می‌گذارد، ایشان مایه افتخار مردم ایران و شمال کشور هستند.

 3. Avatar

  با سلام و احترام
  توفیق روز افزون شما استاد ارجمند را آرزومندم.
  دانشجوی شما وحید بیگ محمدی

 4. Avatar

  خانم دکتر جنیدی، انسان وارسته و متین و باسواد و دانایی در علم حقوق هستند. بنده ایشان و خانواده شان رو از سالها قبل به جهت این که اهل شهرستان بابل در استان مازندران هستند، می شناسم،خانواده ایی نیک نام و موجهی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code