آراء دادگاه خانواده
آراء دادگاه خانواده

اگر مقدمات تمکین زوجه فراهم نباشد وی مکلف به تمکین نیست

قضاوت آنلاین: قانون مدنی ایران از یک طرف زوجه را ملکف به تمکین از زوج نمود و از طرف دیگر مصادیقی از حق عدم تمکین برای وی در نظر گرفته است از جمله در ماده ۱۰۸۵ این قانون. یکی از مصادیق این حق که در قانون تصریح نشده اما از مواد ۱۱۰۷ ، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی استفاده می شود این است که، تمکین مستلزم فراهم بودن مقدمات آن است به نحوی که اگر این مقدمات فراهم نباشد، عدم تمکین زوجه موجب ناشزه شدن وی نخواهد بود. حال اگر در چنین شرایطی زوج اقدام به طرح دعوی تمکین نماید، این دعوی محکوم به بطلان است. در همین خصوص حکم شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران در صدور حکم به بطلان دعوی که به موجب رای شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تأیید قرارگرفته است آورده می شود.

خواسته: الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش

مرجع صادرکننده: شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای س. م. به‌ طرفیت خانم س. و. به خواسته الزام خونده به تمکین با عنایت به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره ۱۱۶۹۱ صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۹ حوزه ثبت تهران وجود رابطه زوجیت فی‌مابین طرفین محرز است و در خصوص خواسته با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج، تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می‌باشد و مطابق اظهارات طرفین در صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ محل زندگی مشترک تخلیه شده است لذا با توجه به اینکه مقدمه تمکین زوجه از زوج توسط خواهان فراهم نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران ـ مختاری

رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۲۷

رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸

مرجع صدور: شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. م. به‌ طرفیت خانم س. و. از دادنامه شماره ۷۰۱۵۷۶ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۵۷ دادگاه خانواده یک تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان ادعای زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی‌اش به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده وارد نمی‌باشد، زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنابه‌مراتب و با توجه به تحقیقات به عمل آمده دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌ موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق‌الذکر قطعی است.

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه      اصلانی ـ نحوی

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=11040


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن