آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی

قضاوت آنلاین: اصلاحات عبارتی به موجب “اصلاحیه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات” منشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره ۲۰۲۴۴، ویژه نامه شماره ۷۱۲، سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ از حیث اصلاح عبارت “معاونت آموزش و تحقیقات”به عبارت “معاونت منابع انسانی قوه قضاییه” و “معاونت منابع انسانی” صورت گرفت که تماماً در متن اعمال شد.

تذکر: هرچند آیین نامه حاضر به موجب ماده ۲۰ آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه» نسخ ضمنی گردید لکن به جهت استفاده آن در امور تحقیق و پژوهش کاربرد دارد.

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۵ شهریور ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

شماره۹۰۰۰/۳۴۶۲۵/۱۰۰                                                                                                                                                                                   ۱۳۹۳/۶/۹

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر «آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» به شماره ۹۰۰۰/۳۴۴۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

شماره۹۰۰۰/۳۴۴۰۰/۱۰۰                                                                                                                                                                                    ۱۳۹۳/۶/۸

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام‌مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس، آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ماده۱ـ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می‌گردد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (4 رأی, میانگین: 3٫25 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید