سلاح و مهمات
سلاح و مهمات

آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1392 هیأت وزیران

ظ ـ شوک‌دهنده‌ها (شوکرها): هر نوع وسیله‌ای که انواع انرژی الکتریکی و غیرالکتریکی را به صورت شوک به بدن انسان وارد می‌کند و فرد را دچار بی‌حرکتی و ناتوانی موقت می‌نماید.

ع ـ تجهیزات نظامی: تجهیزات و اقلام خاص مورد استفاده توسط نیروهای مسلح در مأموریت‌های نظامی از قبیل دوربین‌های حرارتی و دید در شب، بی‌سیم‌های نظامی و هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین.

غ ـ تجهیزات انتظامی: تجهیزات و اقلامی که در مأموریت‌های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می‌شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ‌های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می‌گیرد از قبیل افشانه اشک‌آور.

ف ـ گروه سازمان‌یافته: گروهی مرکب از سه نفر یا بیشتر که با هدف ارتکاب جرایم موضوع این قانون به صورت هماهنگ فعالیت نمایند.

ماده۲ـ مراجع ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون حسب مورد عبارتند از مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور به شرح زیر صلاحیت صدور مجوزهای موضوع این ماده را دارند:

الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درخصوص، فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین شده است.

ب ـ سازمان انرژی اتمی، درخصوص مواد رادیواکتیو (پرتوزا).

پ ـ وزارت اطلاعات، درخصوص مواد میکروبی.

ت ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های (شوکرهای) الکتریکی و افشانه اشک‌آور.

ث ـ سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات؛ درخصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع.

تبصره ـ مراجع صدور مجوز نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان ، طبق مصوبات شورای امنیت کشور می‌باشد.

ج ـ سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد درخصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیرسازمانی.

چ ـ سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، درخصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه.

ماده۳ـ مواد محترقه موضوع حکم صدر تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت است از مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل انواع فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد موسوم به پروانه و کهکشان).

ماده۴ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق مواد محترقه موضوع تبصره ماده (۱۲) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و منتشر نماید.

ماده۵ ـ جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (۷) قانون به شرح زیر است:

 ردیف نوع سلاح و مهمات تعداد انبوه برخی از مصادیق  قطعات موثر  تعداد انبوه از هر قطعه
1 سلاح جنگی سبک خودکار 3قبضه و بیشتر سلاح کمری ،کارابین ها                               تفنگ های تهاجمی ،مسلسل و تفنگ های نیمه خودکار بدنه ،لوله ،گلنگدن و آلات متحرک 12قطعه و بیشتر
2 سلاح گرم سبک غیرخودکار 4قبضه و بیشتر برنو،ام یک و اسلحه های مشابه بدنه ،لوله ،گلنگدن و آلات متحرک 16قطعه و بیشتر
3 سلاح گرم نیمه سنگین 3قبضه و بیشتر مسلسل های سنگین ،نارنجک اندازه های دستی و نصبی ،اسلحه های هوایی قابل حمل ،اسلحه های قابل حمل ضد تانک ،تفنگ های بدون لگد،لانچرهای حمل موشک،سیستم های موشک ضد هوایی و انواع خمپاره اندازهای 60 و81 میلی متری بدنه ،لوله ،گلنگدن و آلات متحرک ،لانچرها و سیستم هدایت آنها 4قطعه و بیشتر
4 سلاح گرم سنگین 3قبضه و بیشتر انواع توپ های زمینی و هوایی،سامانه های موشکی ،ادوات زرهی و خمپاره انداز 120میلی متری بدنه ،لوله ،گلنگدن و سیستم هدایت آتش 4قطعه و بیشتر
5 سلاح شکاری ساچمه زن 5قبضه و بیشتر انواع تفنگ تک لول،دولول کنارهم ،دولول روی هم با گیج های مختلف 16،12 و غیره در مکانیسم های کمرشکن،دستکش پران لوله ،کپ، مخزن سلاح 15قطعه و بیشتر
6 سلاح آموزش ساچمه زن 6قبضه و بیشتر انواع تفنگ های ساچمه زن مورد استفاده در تیر اندازی به اهداف غیر جاندار و مورد استفاده در رشته های اسکیت و تراپ لوله ،کپ، مخزن سلاح 18قطعه و بیشتر
7 سلاح شکاری گوله زن 4قبضه و بیشتر انواع تفنگ در کالیبرهای مختلف ازقبیل 92/7-57/8-270-308 لوله ،کپ، مخزن سلاح و گلنگدن 16قطعه و بیشتر
8 سلاح سرد جنگی 20قبضه و بیشتر انواع سرنیزه قابل نصب روی اسلحه های جنگی ،انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح و انواع تیر وکمان غیر متعارف از قبیل کراس بو
9 شبه سلاح 10قبضه و بیشتر کلت 99 CPو والتر  –  –
10 مهمات اسلحه های سبک 1000 تیر فشنگ  –
11 مهمات اسلحه های نیمه سنگین 250 تیر فشنگ  –
12 مهمات اسلحه سنگین 50تیر فشنگ  –  –
13 مهمات اسلحه ساچمه زن 5000تیر فشنگ  –
14 مهمات اسلحه شکاری خفیف 1000تیر فشنگ  –
15 مهمات اسلحه شکاری گوله زن 1000تیر فشنگ

ماده 6- جدول تعیین میزان انبوه اقلام و مواد تحت کنترل موضوع ماده (13) قانون به شرح زیر است:

ردیف مصادیق نمونه ها تعداد/مقدار انبوه
1 شوک دهنده (شوکر) چراغ قوه ای ،باتومی ،کتابی 50عدد
2 افشانه اشک آور افشانهCS ،افشانه OC(حاوی عصاره فلفل) 100عدد
3 مواد منفجره غیر نظامی انواع باروت سیاه(معدن)فیتله کندسوز،آنفو،امولسیون های انفجاری (امولایت و اسلاری)و انواع پودر آذر 50کیلو گرم
فتیله انفجاری ،دینامیت و انواع بوسترها 10کیلو گرم
انواع چاشنیهای الکتریکی و غیر الکتریکی تاخیری یا آنی 50عدد
4 مواد منفجره نظامی انواع ترکیبات آلی نیتره شده (نیتروگلسیرین،تی ان تی)اسید پیکرپک و نمک ها و استرهای آن و C4 2کیلو گرم
5 مواد محترقه انواع باروت نظامی،فسفر سفید و قرمز 100کیلو گرم
انواع اقلام نورافشانی سبک و سنگین 500کیلو گرم
6 مواد شیمیایی انواع پراکسیدهای معدنی از قبیل آب اکسیژنه 60% به بالا، پراکسید سدیم و پتاسیم و اکسید سرب(سرنج)،انواع پراکسید آلی از قبیل بنزوئیل پراکسید،استیل پراکسید 500کیلو گرم
انواع پرکلرات ها از قبیل پرکلرات آمونیم و پتاسیم،انواع اکسید کننده های قوی از قبیل نیترات آمونیم و کلرات پتاسیم 700کیلو گرم
مواد اشک آور ،بی هوش کننده و بی حس کننده مورد مصرف در ساخت تجهیزات دفاع شخصی یا ناتوان کننده 20کیلو گرم
7 تجهیزات نظامی دوربین های نظامی ،دید در شب ،حرارتی و بی سیم نظامی 20عدد
هواپیماهای بدون سرنشین نظامی 3فروند
8 تجهیزات انتظامی انواع باتوم،دستبند،پابند،شصت بند،سپرکنترل اجتماعات، جلیقه ضد گلوله مجموع 100عدد

تبصره – میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیواکتیو میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاه های ذی ربط تعیین می شود.

ماده 7- علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آیین نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهارنظر کارشناسی نماید.

معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری

منبع: روزنامه رسمی، سال شصت و نه، شماره 20060، ویژه نامه شماره 652، چهارشنبه 25 دی 1392

آخرین بروزرسانی: ژوئن 3rd, 2020 ساعت: 01:23 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=11622


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید