قانون تجارت

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷

قضاوت آنلاین: مواد ۱ الی ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ جایگزین برخی از مواد مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت ‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی کمیسیون قوانین عدلیه گردید.

‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ‌مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین

‌مبحث اول
شركت‌های سهامی
بخش ۱ – تعریف و تشكیل شركت سهامی

ماده ۱ – شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۲ – شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این كه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳ – در شركت سهامی تعداد شركاء نباید از سه نفر كمتر باشد.

ماده ۴ – شركت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:
‌نوع اول – شركت‌هایی كه مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌كنند. این گونه شركت‌ها شركت سهامی عام‌نامیده می‌شوند.
‌نوع دوم – شركت‌هایی كه تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شركت‌ها شركت سهامی خاص‌نامیده می‌شوند.
تبصره – در شركت‌های سهامی عام عبارت “‌شركت سهامی عام” و در شركت‌های سهامی خاص عبارت “‌ شركت سهامی خاص” باید قبل از نام‌شركت یا بعد از آن بدون فاصله با ناممم شركت در كلیه اوراق ووو اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵ – در موقع تأسیس سرمایه شركت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شركت‌های سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر‌باشد.
‌در صورتی كه سرمایه شركت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذكور در این ماده كمتر شود باید ظرف یك سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یااا شركت به نوع دیگری از انواععع شركت‌های مذكور در قانون تجارت تغییر شكل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند.
‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.

ماده ۶ – برای تأسیس شركت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد‌شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس نزد یكی از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه‌پذیره‌نویسی سهام كه به امضاء كلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران بهه اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبتتت شركت‌ها و در نقاطی كه دایره‌ثبت شركت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.
تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهییی بانك را به ضمیمه اظهارنامه ووو ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند.

ماده ۷ – اظهارنامه مذكور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء كلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذكر شده باشد:
۱ – نام شركت.
۲ – هویت كامل و اقامتگاه مؤسسین.
۳ – موضوع شركت.
۴ – مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیك.
۵ – تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه‌سهم.
۶ – میزان تعهد هر یك از مؤسسین و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف ووو مشخصات و ارزش آن به نحوی كههه بتوان از كم و كیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
۷ – مركز اصلی شركت.
۸ – مدت شركت.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=12968


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن